L'any 1944 el Sr. Joseph Biaggini Rotta, deixà la seva Suïssa natal i fundà l'empresa a Tàrrega, concretament al número 21 del carrer Alonso Martínez, una de les vies més importants de la nostra ciutat, ja que alberga l'estació del ferrocarril i llavors també s'hi ubicava el servei d'autobusos.

L'empresa ràpidament esdevingué un referent del sector, tant a la ciutat

com a la majoria de les poblacions veïnes,

 destacant per la seva qualitat en els serveis oferts. 

Amb motiu de la jubilació del Sr. Biaggini, dos dels seus operaris,

el senyor Farràs i el senyor Huguet s'associaren

i el succeïren treballant sempre amb el mateix rigor que d'ell havien après.

Des de l'any 2002, l'empresa es troba ubicada al polígon industrial de Llevant

i ara ja són els fills del senyor Huguet els qui en continuen l'activitat.

Han adaptat l'empresa a les conjuntures que els nous temps demanen,

prestant els serveis amb la qualitat com a segell personal,

 valor que durant gairebé setanta-cinc anys els ha caracteritzat.