Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: FARRAS HUGUET S.L.

Domicili Social: Carrer Vall d’Aran, 3 Pol. Ind. Llevant , 25300 Tàrrega, (Lleida)

NIF: B25024423

Telèfon: 973310287

E-Mail: electricitat@farrashuguet.cat

Lloc Web: www.farrashuguet.cat

Dades Registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 122 Foli 209 Full 12266

FARRAS HUGUET S.L. (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.farrashuguet.cat,amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI),